slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

senior plus pasek

W dniu 25 maja 2023 r. została podpisana umowa między Wojewodą Lubuskim, z upoważnienia którego działa Grażyna Jelsak, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, a Gminą Kargowa reprezentowaną przez Burmistrza Jerzego Fabisia przy kontrasygnacie Skarbnika Marii Szewczyk w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023. Umowa dotyczy modułu II – zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Kargowa otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 69 360,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025

pfronPFRON - Złóż wniosek przez Internet! - Szczegóły

Psycholog mobilny dla powiatu zielonogórskiego - Informacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej informuje, że termin najbliższego posiedzenia komisji oraz punktu konsultacyjnego został przesunięty i odbędzie się w dniu 4 maja 2023r. od godz. 15.00.