slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Zrzut ekranu 2023 09 13 134826

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu zielonogórskiego (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli – rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2023 r. do 31.03.2025 r.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (oraz Filiach Urzędu) jako bezrobotne, wyłącznie z poniższej grupy docelowej:

obraz 1

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego dla jednostek Samorządu Terytorialnego. W związku z planowanym przystąpieniem do tego programu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystenta osobistego.
Zgłoszeń do programu można dokonywać w dniach do 8 września 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej w godzinach jego urzędowania.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
• dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dnia 29 sierpnia 2023 roku przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry żywność zgodnie z Wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Produkty, które przywieziono to mleko, makaron, olej, powidła śliwkowe, cukier, szynka konserwowa.

Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej rozdzieliły i wydały produkty dla osób, które złożyły deklaracje i zakwalifikowały się do programu /łącznie 79 osób/.

Serdecznie dziękujemy firmie Brychcy Sp. z o. o Ubojnia Drobiu w Kargowej za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności.

Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w załadunku i rozładunku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, iż kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeśli dochód nie przekracza powyższego kryterium.

Osoby chcące skorzystać  z powyższej pomocy zapraszamy z wypełnionymi wnioskami wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 7 lipca 2023r. do godz. 14.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej (Wnioski dostępne są w formie papierowej w siedzibie tut. Ośrodka.)

Dnia 07 lipca 2023 r. w Kargowej przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w latach: 1954 r.-1973 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Zapisy na badania

Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt.) lub online https://pacjent.diagnostyk.pl/

Po prostu przyjdź

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.

Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

Dlaczego warto robić mammografię?

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kargowa