slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

dobry startOśrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje o możliwości składania wniosków  w ramach rządowego programu "Dobry start".

Wnioski można składać w formie:

  • elektronicznej -  już od 1 lipca 2020r.
  • tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ zostało przyznane do 31 maja 2021 r. i nie należy składać wniosku ponownie w tym roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej organizuje zbiórkę odzieży (rozmiar L) oraz środków czystości dla pięćdziesięcioletniego mężczyzny. Wzrost ok. 170 cm, rozmiar buta 43.

W/w można dostarczać do OPS w Kargowej w godzinach pracy urzędu do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Kierownik oraz pracownicy OPS w Kargowej.

ministerstwo rodzinyOśrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że Gmina Kargowa realizuje program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – moduł I Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego  z udziałem środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

500Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że od 1 lipca 2019 roku wnioski na Świadczenie Wychowawcze (500+) oraz na świadczenie "Na dobry start" można składać w formie elektronicznej za pomocą platformy Emp@tia (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion), za pomocą systemów bankowych oraz za pomocą platformy Epuap (wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny)

Nabór uczestników do Klubu Seniora w Kargowej

Seniorze! Chcesz aktywnie spędzić wolny czas ?

Zapraszamy wszystkie osoby z gminy Kargowa w wieku 60+ do Klubu Seniora w Kargowej przy ul. Browarnej 7

Klub Seniora czynny będzie cztery razy w tygodniu po trzy godziny

Wnioski o skierowanie do Klubu Seniora można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej, ul. Rynek 33 oraz ze strony www.ops.kargowa.pl . Pracownicy OPS udzielają informacji na temat naboru również pod nr tel. 683525131

Planowany termin otwarcia Klubu Seniora 01 lipca 2019 r.

Rekrutacja trwać będzie do 15 maja 2019 r.

 

Nabór uczestników

Regulamin

Załączniki do regulaminu