slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej będzie nieczynny.

1706093846365Dnia 22.01.2024 r. 90 urodziny obchodziła pani Czesława Ptak, mieszkanka Kargowej.  Z tej okazji szanowną Jubilatkę w jej domu odwiedziła zastępca burmistrza, pani Marta Paron oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej, pani Arleta Augustyniak, by złożyć najserdeczniejsze życzenia wraz z upominkiem i kwiatami. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, pani Czesława wraz z mężem chętnie dzieliła się wspomnieniami lat młodości. Wspólnie doczekali się czworo dzieci, siedmioro wnuków oraz ośmioro prawnuków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, iż Pomoc żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów uprawniającym do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeśli dochód nie przekracza powyższego kryterium.

Osoby chcące skorzystać  z powyższej pomocy zapraszamy z wypełnionymi wnioskami wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 24 listopada 2023r. do godz. 14.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej (Wnioski dostępne są w formie papierowej w siedzibie tut. Ośrodka.)

   

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej informuje, że termin najbliższego posiedzenia komisji oraz punktu konsultacyjnego został przesunięty i odbędzie się w dniu 15 i 22 listopada 2023r. od godz. 15.00.

Uprzejmie informujemy, że dnia 02 listopada 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej będzie nieczynny. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.