slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

tz komunikat 1 fbTowarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD

800 119 119

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci.

Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez

Czat zaufania TPD na stronie internetowej 800119119.pl

Więcej informacji

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży TPD https://800119119.pl
Biuro prasowe TPD http://tpd.biuroprasowe.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny https://www.facebook.com/TPDZG oraz tpd.org.pl

opieka wytchnieniowa

opieka2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2022 adresowany jest;
• do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
• do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS),
• usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

zabawa 02W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, 7.5. Usługi społeczne w dniu 24.02.2022 r. odbyła się zabawa karnawałowa w Klubie Seniora. W tym dniu seniorów odwiedził Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki, Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Pokorski, Kierownik OPS Arleta Augustyniak oraz Michał Zielonka Radny Kargowej. Na jeden dzień sala GCK zmieniła się w salę balową. Wszyscy dobrze bawili się przy znanych przebojach. Nie zabrakło konkursów, dobrego jedzenia i własnoręcznie zrobionych faworków i pączków z okazji, gdyż to był również tłusty czwartek. Bal umożliwił seniorom i zaproszonym gościom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym seniorom.

Plakat 500RKO 1