Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi w kolejności:

  1. mieszkaniec domu (osoba skierowana) w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka - nie więcej niż 70% tego dochodu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana,
  4. inne osoby spokrewnione lub nie.