slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

PLAKATMMG2023

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prezentuje materiały promocyjne w formacie pdf programów „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

1. Dostępne Mieszkanie - plakat

2. Dostępne Mieszkanie - ulotka

3. Mieszkanie dla absolwenta - plakat

4. Mieszkanie dla absolwenta - ulotka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej

Ogłoszenie

opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej, przeprowadza rozeznanie wśród mieszkańców Gminy Kargowa w sprawie potrzeb w realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”, którego podstawą prawną jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2023 adresowany jest;

  • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS),
  • usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

asystent osobisty

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej, przeprowadza rozeznanie wśród mieszkańców Gminy Kargowa w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego podstawą prawną jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).