slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej, przeprowadza rozeznanie wśród mieszkańców Gminy Kargowa w sprawie potrzeb w realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”, którego podstawą prawną jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2023 adresowany jest;

  • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS),
  • usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

   - dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

   - osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

    poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 08.11.2022r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej, osobiście, telefonicznie pod nr tel. 68-35-25-131 w. 1, mailowo  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023