Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj
  • WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO - (pdf)
  • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW - (pdf)
  • ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH - (pdf)
  • wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych za miesiąc w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy
  • dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego
  • w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmu