Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+” ma na celu zapewnienie przez 8 godzin dziennie wsparcia seniorom w wieku 60+ poprzez umożliwienie im korzystania z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Nasza oferta skierowana do seniorów obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Druki do pobrania:

Deklaracje do pobrania