Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Wysokość dodatku:

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 do dnia 30 kwietnia 2017 (Monitor Polski poz. 411) wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla  gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 11,29 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł/miesiąc.