slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, iż Pomoc żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów uprawniającym do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeśli dochód nie przekracza powyższego kryterium.

Osoby chcące skorzystać  z powyższej pomocy zapraszamy z wypełnionymi wnioskami wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 24 listopada 2023r. do godz. 14.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej (Wnioski dostępne są w formie papierowej w siedzibie tut. Ośrodka.)