Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy i wypłacany jest w kwocie 520 zł miesięcznie.

Osoby uprawnione do zasiłku:

  1. Małżonkowie
  2. Osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny

Aby uzyskać prawo do Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego, osoba uprawniona musi sprawować stałą opiekę nad osobą wymagającą tej opieki, czyli taką, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunki nabycia prawa do Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego:

  1. Osoba uprawniona ni podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  2. Osoba uprawniona rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Warunki konieczne do otrzymania prawa do Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego:

  • Miesięczny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz osoby, nad którą opieka jest sprawowana, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza 764 zł

Zgoda na rodzinny wywiad środowiskowy mający na celu weryfikację okoliczności dotyczących spełnienia warunków do przyznania zasiłku

 

WYMAGANE DOKUMENTY