Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Grupy osób uprawnionych do zasiłku:

  1. Niepełnosprawne dzieci
  2. Osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  3. Osoby, które ukończyły 75 lat
  4. Osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia

Zasiłek wypłacany jest w kwocie 153 zł miesięcznie przez okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

 

WYMAGANE DOKUMENTY