slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

W dniu dzisiejszym tj. 03 kwietnia 2017 roku z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry przywieziono kolejną partię żywności w Podprogramie 2016. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, przywieziono cukier, olej, konserwy rybne, pasztet wieprzowy, szynkę wieprzową, ser oraz herbatniki.

W najbliższych dniach pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej rozdzielą i wydadzą żywność łącznie 273 osobom z 105 rodzin, które zakwalifikowały się do ww. Programu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Państwa Ewy i Ryszarda Kulus – Ubojnia Przetwórnia Drobiu KUL-DRÓB za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności. Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w rozładunku.

Zapraszamy osoby zainteresowane skorzystaniem z Pomocy Żywnościowej w Podprogramie 2017 do wypełnienia oświadczeń dostępnych w Ośrodku Pomocy Społecznej.