slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

pomoc zywnosciowa lezka 0W dniu 7 czerwca 2017 r.  z  Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry przywieziono kolejną partię żywności, ostatnie już brakujące produkty zgodnie z normami zawartymi w Podprogramie 2016.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przywiedziono ser podpuszczkowy  dojrzewający, mleko UHT, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami i cukier biały.

W najbliższych dniach pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej rozdzielą i wydadzą żywność  łącznie 273 osobom z 105 rodzin, które zakwalifikowały się do w/w Programu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o w Kargowej za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności oraz za udostępnienie  pomieszczeń i pomoc w rozładunku.

Jednocześnie przypominamy, że osoby zainteresowane skorzystaniem z Pomocy Żywnościowej w kolejnym Podprogramie powinny wypełnić oświadczenia i dostarczyć do OPS do końca lipca br.

Po tym terminie wszystkie skierowania osób zakwalifikowanych zostaną przekazane do PKPS celem zapewnienia żywności na następny rok.