slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

pomoc zywnosciowa lezka 0Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program ten służy wsparciu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Aby skorzystać z pomocy należało złożyć odpowiednie deklaracje, na podstawie których OPS wydał skierowania i przekazał do PKPS (Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej) w Zielonej Górze.

Pierwsza dostawa żywności z programu nastąpi już w drugiej połowie października 2017.