slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej informuje, że termin najbliższego posiedzenia komisji oraz punktu konsultacyjnego został przesunięty i odbędzie się w dniu 15 i 22 maja 2024r. od godz. 15.00.