slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Dnia 29 sierpnia 2023 roku przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry żywność zgodnie z Wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Produkty, które przywieziono to mleko, makaron, olej, powidła śliwkowe, cukier, szynka konserwowa.

Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej rozdzieliły i wydały produkty dla osób, które złożyły deklaracje i zakwalifikowały się do programu /łącznie 79 osób/.

Serdecznie dziękujemy firmie Brychcy Sp. z o. o Ubojnia Drobiu w Kargowej za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności.

Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w załadunku i rozładunku.