slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

W naszej gminie jest  29 osób, które  ukończyły 90 lat i  więcej. Dwie osoby najstarsze mają po 96 lat. Jubileusze 90, 95 i 100 lat mieszkańców gminy Kargowa uświetniają władze Kargowej, odwiedzając Jubilatów w dniu ich urodzin.

W dniu dzisiejszym szanowną Jubilatkę Panią Stanisławę Olczyk odwiedzili w jej domu Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś  oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska, składając Pani Stanisławie najserdeczniejsze życzenia wraz z upominkiem i kwiatami z okazji jej  95 urodzin.

W dniu dzisiejszym swoje 90–te urodziny obchodzi Pani Irena Barczewska, mieszkanka Kargowej. Szanowną Jubilatkę  odwiedzili w jej mieszkaniu zastępca burmistrza Kargowej  Marta Paron i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej Anna Wierzbińska składając Pani Barczewskiej najserdeczniejsze życzenia wraz z upominkiem i kwiatami.