Drukuj
Odsłony: 695

P103029329.03.2019 r. w Dziennym Domu „ Senior+” w Kargowej   Wicemarszałek  Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki, Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz Skarbnik Gminy Maria Szewczyk podpisali umowę pn. „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne. Wartość projektu wynosi 586 980,00 zł, a kwota dofinansowania 557 631,00 zł.  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w terminie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. dla 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kargowa  poprzez utworzenie  Klubu Seniora dla 20 osób niesamodzielnych i wsparcie 12 rodzin z Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego „Gniazdo” z Kargowej. Zadania  realizowane w projekcie to przede wszystkim : organizacja czasu wolnego seniorów, mające na celu działania prozdrowotne, przeciwdziałające osamotnieniu oraz rozwojowi  indywidualnemu. Natomiast pomoc i wsparcie rodzin poprzez warsztaty dla rodzin z problemami wychowawczymi. Wskaźniki to: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej/asystenckimi i opiekuńczymi/społecznymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 58, liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej/asystenckich i opiekuńczych - 22, liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne -1.

 

Przy  podpisywaniu  umowy w Dziennym  Domu  „Senior+” byli także obecni   Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Adam Misiaszek, Kierownik OPS Anna Wierzbińska i Prezes Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego „Gniazdo” Marta Stoksik.

Seniorzy z DDS+ przygotowali słodki poczęstunek przy, którym rozmawiali z Wicemarszałkiem  o działalności  domu i o planach na przyszłość. Przy okazji goście zwiedzili pomieszczenia  DDS+ oraz  Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego „Gniazdo”.

pasek ue

P1030283.jpg P1030293.jpg P1030306.jpg

P1030325.jpg P1030326.jpg P1030329.jpg

P1030337.jpg P1030338.jpg P1030341.jpg

P1030345.jpg P1030347.jpg P1030352.jpg

P1030361.jpg P1030365.jpg P1030371.jpg

P1030376.jpg P1030379.jpg P1030386.jpg

P1030391.jpg P1030396.jpg P1030398.jpg

P1030411.jpg P1030412.jpg