slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej zaprasza osoby (Seniorów  w wieku 60+) zainteresowanych korzystaniem z usług Dziennego Domu "Senior+"  do składania w siedzibie OPS w Kargowej  ul. Rynek 33  deklaracji uczestnictwa w Dziennym Domu "Senior+".

Deklaracje do pobrania

dom seniora1