slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej przypomina, że 30 września skończy się pierwszy okres obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a tym samym nastąpi ostatnia wypłata świadczenia 500+ w tym okresie zasiłkowym. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie 500+ od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Obecnie trwa proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodziny, m.in. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W związku z tym wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”, świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.