slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2024/2025

Od 1 listopada 2024 roku do 31 października 2025 roku będzie obowiązywał nowy okres zasiłkowy 2024/2025.

W celu ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy złoży odpowiedni wniosek – druki wniosków do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej.

Uwaga:

Od 1 lipca 2024 roku można składać wnioski na okres zasiłkowy 2024/2025 wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2024 również tradycyjnie (wnioski papierowe).

Zasiłek rodzinny  uzależniony jest od dochodu. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

W przypadku przekroczenia ww. dochodu świadczenie przysługuje w formie złotówka za złotówkę.

Przypominamy!

W trakcie pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej  każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo do pobierania świadczeń (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej, zmiana miejsca zamieszkania).

Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek rodzinny lub fundusz alimentacyjny może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.